Miljön spelar roll!

Morötterna odlas med hög kvalitet i ett system där stor vikt läggs på miljöhänsyn. Endast lämpliga odlingsplatser används. De resurser som finns naturligt, utnyttjas fullt ut. En växtföljd som minimerar angrepp av skadegörare tillämpas.

Egna energikällor

Jord och växtanalyser tas och utifrån dessa upprättas en gödslingsplan. Växtnäring tillförs vid flera tillfällen för att minimera risken för växtnäringsläckage. Användningen av kemiska växtskyddsmedel minimeras genom att fällor och varningssystem används som prognoser. All elenergi kommer från egen förnyelsebar vindkraftsproduktion samt solceller på fastighetstaken.

Mekanisk ogräsbekämpning

Ogräsbekämpningen sker i möjligaste mån med mekaniska redskap. All odling är kontrollerad och dokumenterad. För mer information om vår odling kontakta Peter 0143-24011 eller på mobiltelefon 070-342 88 88

Har du frågor, fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig

Öppettider

Kontakta oss

Kontakta oss

Valla Skattegård, Vadstena

Mobil till Peter: 070 - 342 88 88

E-post: peterivalla@gmail.com

Kort om Valla Morötter

Valla Morötter är ett familjeföretag på Östgötaslätten som drivs av Peter Karlsson och Ewa Ahlstedt.  Valla Skattegård är beläget mellan sjöarna Vättern och Tåkern i en mycket vacker och kulturhistorisk del av västra Östergötland.Vi är sjunde generationen som bedriver jordbruket på gården.

Copyright © 2016 Valla Morötter , all rights reserved   |   » Sitemap   |   » Cookies

Webdesign: Niklas Aerial Media